shape

Heb jij dat ook? – Groep 1 t/m 5

  • Sector PO
  • Type Les
  • Thema Buitensluiten? Uitgesloten!

Een fijne groepssfeer verkleint de kans op pestgedrag. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig met kinderen filosoferen bijdraagt aan een positieve groepssfeer. Door met de kinderen uit je klas te filosoferen over bepaalde aspecten die horen bij een goed groepsklimaat kun je dit nog extra versterken. Met deze les van Filosovaardig ga je daarom met de kinderen op zoek naar verbinding. Als je met iemand iets gemeenschappelijks hebt, dan ben je veel minder geneigd om die ander buiten te sluiten. Daarom gaan de kinderen bij deze les op zoek naar overeenkomsten met elkaar. Vervolgens gaan ze daarover in gesprek.