shape

Iedereen kan helpen! – Groep 7/8

  • Sector PO
  • Type Lesbrief
  • Thema Goed voor elkaar!

Hoe reageren de kinderen uit jouw klas als iemand wordt gepest? In de video en de lessen Iedereen kan helpen! ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut, komen verschillende manieren om op pesten te reageren aan bod en ontdekken de kinderen welke manier bij hen past. In de twee lessen uit de lesbrief staan verschillende werkvormen die je kunt inzetten in je groep. Je kunt ze combineren of los van elkaar gebruiken. Daarnaast is er ook een mogelijkheid beschreven om met de klas te praten over wat jij als leerkracht eigenlijk zou kunnen doen. De video en lesbrief zijn voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Kortom: pesten tegengaan doe je samen!