shape

KiVa – Buitensluiten? Uitgesloten!

  • Sector PO
  • Type Les
  • Thema Buitensluiten? Uitgesloten!

Bij KiVa werkt iedereen samen om er een fijne groep van te maken! Iedereen hoort erbij! We gaan uit van de kracht van de groep om er een fijne school van te maken. Hoe zorg je dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, voor hun klas, voor de school én voor zichzelf? Hoe kan je ervoor zorgen dat je samen met de kinderen een fijne sfeer in een groep versterkt? In deze lesbrief, die in het teken staat van de Week Tegen Pesten 2021, besteden we hier nog eens extra aandacht aan door middel van een aantal werkvormen die gericht zijn op de pijlers voor kennismaking, normen in de groep, diversiteit en verantwoordelijk online zijn.