shape

Kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit

  • Sector PO
  • Type Les
  • Thema Goed voor elkaar!

Goed zijn voor elkaar gaat ook over het respecteren van verschillen. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zichzelf kan zijn in de klas? Je fijn en veilig voelen op school gaat ook over jezelf kunnen zijn. Iedereen is anders! Met de Kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit van Stichting School & Veiligheid/Gendi ga je met de klas in gesprek over verschillen. Op een speelse en laagdrempelige manier voer je leuke gesprekjes en krijgen leerlingen de ruimte om verhalen te delen. Het verruimt hun blik en draagt bij aan een respectvolle houding ten aanzien van (seksuele) diversiteit.