shape

Werkvormen Buitensluiten? Uitgesloten!

  • Sector MBO, PO, VO
  • Type Les
  • Thema Buitensluiten? Uitgesloten!

De groepsdynamiek in het begin van het schooljaar zorgt vaak voor onrust en spanning bij leerlingen. Ze hebben elkaar lang niet gezien en de verhoudingen in de groep zijn veranderd. Vaak worden die zorgen in de eerste weken weggenomen. Vooral wanneer er met de groep aandacht is voor het proces van opnieuw kennismaken, er gewerkt wordt aan onderlinge groepsbinding en het proces in de groep op een zorgvuldige manier begeleid wordt. In het kader van de Week Tegen Pesten heeft Kieresoe een aantal actieve en activerende werkvormen bedacht die daarbij helpend zijn.