shape

Denk FF na! nieuwe thema 2024

Week Tegen Pesten 27 mei 2024

Het thema met de slogan van de Week Tegen Pesten is bekend! We doen het allemaal wel eens; een spannend, leuk, interessant of juicy verhaal vertellen over een ander. Verleidelijk, maar het (door)vertellen van deze verhalen kan snel omslaan van onschuldig geklets naar schadelijk gedrag: roddelen, buitensluiten of pesten. De slogan van de Week Tegen Pesten 2024 ‘Denk FF na’ moedigt leerlingen aan om even stil te staan bij de mogelijke consequenties. Kwets ik iemand anders als ik dit doorvertel? Maak je leerlingen bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid in respectvol omgaan met elkaar.

Nieuws