shape

Praatkaarten | in gesprek over vooroordelen en discriminatie

  • Sector PO
  • Type Lespakket
  • Thema Denk FF na!

Ga je met de leerlingen in gesprek over beledigende en/of discriminerende situaties.

Opmerkingen of uitspraken kunnen pijn doen. Roddelen lijkt onschuldig maar kan schadelijk zijn en kan leiden tot vooroordelen en discriminatie. Met deze praatkaarten kun je hierover in de klas een dialoog laten ontstaan. Leerlingen werken eerst individueel, dan in groepjes en ten slotte klassikaal. In groepjes rangschikken ze de beledigende en/of discriminerende situaties die op de kaarten te zien zijn. Dat leidt uiteindelijk tot een gesprek over lastige onderwerpen. Leerlingen leren actief naar elkaar te luisteren, argumenten te formuleren voor de groep en zich in te leven in de ander.
Vooral geschikt voor groep 6,7 en 8.
Kerndoelen 37 en 38