shape

Goed voor elkaar!

De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’. Zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Doe ook mee van 25 t/m 29 september met de Week Tegen Pesten en maak een goede start in het nieuwe schooljaar, waarin je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school.

‘‘Ik merk dat leerlingen steeds meer individualistisch worden. Maar uiteindelijk moeten we het samen doen.”

 
Goed zijn voor elkaar; het klinkt eenvoudiger dan het is. Soms botst het, zo ook op school. Als leerling word je in een groep geplaatst met leeftijdsgenoten die je niet zelf hebt uitgekozen. Leeftijdsgenoten met wie je overeenkomsten hebt, maar ook een hoop verschillen. En toch moet je het samen doen. Het goede nieuws is: Samenleven kun je leren.
 
Maar hoe doe je dat met elkaar? Dat is een gezamenlijke opdracht. Iedereen in de school heeft daarin een verantwoordelijkheid en kan op een positieve manier bijdragen aan het goed met elkaar omgaan. Oftewel: het vormen van een fijne groep waarin pesten geen ruimte krijgt.
  

De school als oefenplaats

In een veilige omgeving kan je oefenen in het respectvol omgaan met elkaar. Dat daar soms spanning bij komt kijken, kan ongemakkelijk zijn, maar ook verrijkend; want zonder schuring geen glans. Het laat de diversiteit zien van onze samenleving. Verschillen horen bij een gezonde democratie. Juist de omgang met medeleerlingen die anders zijn of anders denken helpt leerlingen om onderlinge verdraagzaamheid te ontwikkelen en pesten tegen te gaan. Dit vraagt oefening en ruimte om fouten te mogen maken. Dat is nodig om een sociaal veilige leeromgeving te creëren. En juist van fouten maken leer en ontwikkel je samen.

De rol van de leraar

Leraar zijn betekent zoveel meer dan alleen het overdragen van kennis aan leerlingen. Je leert ze ook hoe je met elkaar omgaat, welk gedrag wel en niet toelaatbaar is en wat het betekent om als burger onderdeel te zijn van de samenleving. In een veilige omgeving kunnen leerlingen hiermee oefenen. Als leraar heb je hierin een belangrijke rol.

Je vormt leerlingen met alles wat je doet en laat:

  • Welk gedrag laat je zien?
  • Hoe ga je om met pestgedrag?
  • Hoe maak je lastige onderwerpen bespreekbaar?

De houding en het handelen van de leraar zijn een belangrijke sleutel voor morele educatie. Als je leerlingen tolerantie en verantwoordelijkheid wil bijbrengen, dan ben je daarin zelf een voorbeeld. Om leerlingen verantwoordelijkheid te laten nemen hebben ze jouw vertrouwen nodig. Ook het vertrouwen om fouten te mogen maken. Want goed zijn voor elkaar vraagt oefening en gesprek. Daarom is het heel belangrijk hier samen bij stil te staan:

Hoe maken we het veilig voor elkaar om te vallen en op te staan?

De Week Tegen Pesten biedt gratis lesmateriaal, inspiratie en activiteiten, passend bij het thema, om jou als leraar hiermee op weg te helpen.

Bekijk het lesmateriaal

Doe mee met de Week Tegen Pesten

Start het nieuwe schooljaar goed en besteed aandacht met de klas aanhoe je goed voor elkaar bent, oftewel: hoe gaan we met elkaar om? Als leraar heb je aan het begin van het schooljaar de meeste (positieve) invloed op groepsvorming.
Want is de klas niet de oefenplaats hoe je goed met elkaar omgaat?

 

Doe mee!

1251
Scholen deden
dit jaar mee!

Hoe kan je meedoen aan de Week Tegen Pesten?

1

Zet je school op de kaart

Meld je aan

Binnenkort beschikbaar

2

Bestel het campagnemateriaal

Bestel de poster

Binnenkort beschikbaar

3

Bekijk het lesmateriaal en de agenda

Naar het lesmateriaal

Binnenkort beschikbaar

Meer over de Week Tegen Pesten

Bestel de poster

Lees meer over

Zet je school op de kaart

Lees meer over

Bekijk de lesmaterialen

Lees meer over

Lees de blogs

Lees meer over